Rohkeasti ideoiva kasvattaja Pekka Hytinkoski

Pekka Hytinkoski on monipuolinen kasvatuksen ammattilainen (KM, pedagogiset opinnot ja kasvatustieteen tohtoriopiskelija), jolla on kokemusta ja näkemystä digitaalisten pelien pedagogisista koukuista ilmaisukasvatukseen ja sieltä draaman kautta toiminnalliseen yrittäjyyskasvatukseen.

Päivätyönsä ja Turun yliopiston tohtoriopintojensa lisäksi Pekka haluaa saada konkreettista osuuskuntayrittäjyyskokemusta Asiantuntijaosuuskunta Mielekkään kautta ja tarjoaa osaamistaan mielellään osa-aikaisesti erilaisiin kasvatus- ja koulutusprojekteihin. Tämä kokemus hyödyttää häntä myös yrittäjyyskasvattajana. Pekka on kiinnostunut niin bloggaus-mahdollisuuksista tai vastaavasta sisällöntuotannosta, muista osaamistaan sivuavista kirjoitustehtävistä ja/tai koulutusyhteistyöstä.

Myös avoimessa yliopistossa työskennellyt Pekka korostaa työssään aikuiskasvattajamaista otetta. Aikuisten opettamisessa korostetaan liian paljon koulutusta ja aivan liian vähän kasvatusta. Dialogin ja merkityksellisen oppimisen arvot vain korostuvat jo elämänkokemusta omaavien aikuisten kanssa työskennellessä. Toisaalta myöskään huumoria ei saa unohtaa!  Samalla tavoin myös lapset ja nuoret tulee kohdata vastaavanlaisessa kunnioittavassa ja positiivisessa hengessä. Aidot kohtaamiset nuorten kanssa ovat parhaimmillaan tilanteita, joista eniten oppivat lopulta juuri kasvattajat.

Pekka uskoo kannustavaan ohjaukseen ja omasta persoonasta lähtevään opettajuuteen. Opettaminen on vaativaa työtä ja siksi myös opettajat tarvitsevat työnohjausta, koulutusta ja keskustelukaveria. Toisaalta jokainen meistä kaipaa oppimiseensa ohjausta – niin formaaleissa (koulut ja opetusorganisaatiot), non-formaaleissa (koulutuksen ulkopuolella tapahtuvaa organisoitua koulutusta) kuin informaaleissa (jokapäiväinen elämä) oppimisympäristöissä.

Pekka on pitkän linjan gameri aina lapsuuden Atari 2600 -videopelistä Commodore 64:n kautta nyt (toistaiseksi…) tuoreimpaan Xbox One -konsoliinsa saakka. Toisaalta Pekka on ollut mukana pohtimassa ja kirjoittamassa digitaalisten pelien pedagogisista elementeistä myös muutamassa koulutushankkeessa ja julkaisussa. Näitä teemoja hän kehittelee eteenpäin mielellään myös osa-aikayrittäjänä Asiantuntijaosuuskunta Mielekkään kautta.

Pekka on Turun yliopiston kasvatustieteen tohtoriopiskelija aiheenaan opiskelijaosuuskuntien ohjauskokemukset eri opetustasoilla ja näin sekä teoriassa että käytännössä kiinni koulutus- ja kasvatustyössä.

Pekka on myös kahden teinin isä, mitä tuo vielä aivan uuden näkökulman digitaaliseen pelaamisen lisäksi myös opetukseen ja kasvatuksen merkitykseen. Pekka operoi siis eräänlaisessa vanhan gamerin, kasvattajan ja välillä myös ”pihalla olevan” vanhemman polttopisteessä, josta hahmottuvat eri tavoin sekä pelaamiseen, kouluun ja oppimiseen liittyvät mahdollisuudet että ajankohtaiset haasteet. 

Ota yhteyttä: pekka.hytinkoski(at)osuuskuntamielekas.fi