Soveltavan taiteen kehittäjäkumppani Taru Tähti

Taru Tähti on soveltavan taiteen kentällä toimiva yhteiskehittäjä, koordinaattori ja tutkija. Mikkelissä asuvan Tarun erityisosaamista ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävä kulttuuritoiminta sekä luovat menetelmät työn kehittämisessä.

Taru viimeistelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa väitöskirjaansa  vanhuspalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden toimijuuden kehittämisestä taiteen keinoin.

Miksi luovat ja toiminnalliset menetelmät?

Taide ja kulttuuri ovat merkityksellisiä elämysten ja kokemusten antajia. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden uuden oppimiselle, hyvinvoinnille, osallisuudelle ja mielekkäälle elämälle. Yhdessä muiden ihmisten kanssa kulttuuri- ja taideharrastaminen edistää terveyttä ja pidentää elinikää.

Taru Tähti tarjoaa koulutusta ja valmennusta sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnalle, erityisesti vanhustyöntekijöille, yhteistyössä alueen muiden kulttuuriosaajien kanssa. Kulttuurisen vanhustyön tavoitteena on vanhusten hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen luovuuden, taidetoiminnan ja toiminnallisten menetelmien avulla. Taidetoiminta muun muassa ylläpitää ikääntyvien muistia, vahvistaa heidän itsetuntoaan, mahdollistaa yhteisöön kuulumisen sekä tuo mukanaan myönteistä suhtautumista tulevaan.

Taru on mukana myös LuovaNoste-yhteistyössä kehittämässä työelämän laatua luovilla menetelmillä. Taidetoiminta työyhteisöissä lisää tutkitusti työntekijöiden hyvinvointia. Taidetoiminnalla voidaan tarkoittaa vaikkapa luovien menetelmien käyttämistä palavereissa, työpajoissa tai työnohjauksessa. Taiteen vaikutukset työssä voivat ulottua lyhytkestoisesta virkistäytymisestä ja palautumisesta pidempiaikaisiin vaikutuksiin. Taide- ja kulttuuritoiminnan on havaittu voivan vähentää työntekijöiden stressiä sekä suojata heitä henkiseltä uupumukselta. Taideinterventioilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös organisaatiotaitoihin ja yhteistyöhön, johtajuuteen sekä työntekijöiden itsensä kehittämiseen.

LuovaNoste on eteläsavolainen moniammatillinen  työelämän kehittäjien ja luovien toimijoiden asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa työkaluja työelämän luovuuden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi. Lisätietoja saat LuovaNosteen Facebook-sivulta.

Tutustu Tarun tekemisiin tarkemmin LinkedInista

Ota yhteyttä: taru.tahti(at)osuuskuntamielekas.fi